مجوز گشایش و ترخیص

بازدید: 113

مجوز ورود ( گشایش ) کالاهای بهداشتی

مجوز ورود مجوزی است که برطبق مقررات صادرات و واردات بازرگانی توسط وزارت بهداشت پس

از طی کردن مراحل قانونی و بررسی های لازم صادر می گردد . در واقع مجوز ورود همان موافقت

نامه اولیه است کالا را وارد کشور می کند .

پروفرما (پیش فاکتور ) : پیش فاکتور گفته می شود که در سر برگ شرکت تولید کننده و به در خواست

شرکت وارد کننده صادر میکند .

مدارک لازم جهت صدور مجوز ورود

1-درخواست کتبی وارد کننده جهت اخذ مجوز ورود (گشایش) مواد اولیه غذایی و آشامیدنی تایپ شده در

سر برگ شرکت و با مهر امضای مدیر عامل و یا مسئول فنی با ذکر نشانی و تلفن

2- تکمیل چک لیست در خواست مجوز ورود (گشایش)مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

3- پروفرما (پیش فاکتور) و دوبرگ تصویر آن در سربرگ تولید کننده

4- تصویر خوانا از سابقه ورود قبلی (درصورت ورود )

5- برگه آنالیز در صد یا دامنه مواد تشکیل دهنده در شرکت تولید کننده و با مهر و امضا به زبان انگلیسی

6-در مورد اقلامی که مشمول ثبت منبع هستند مستندات پروانه ثبت منبع و یا فهرست منابع ثبت شده روی سایت سازمان غذا و دارو

7- بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناس مربوطه

(الف – صدور مجوز گشایش ب – امضا ء معاونت  ج- ارائه دو نسخه پروفرمای صادر توسط معاونت به ارباب رجوع )

ضوابط مجوزورود (گشایش) کالا های فرآیند شده غذایی آرایشی و بهداشتی

مدارک مورد نیاز

ارائه مدارک اوراق ثبت سفارش

ارائه اصل فرمولاسیون با آنالیز کالا به مهر امضا تولید کننده

ارائه اصل پروفرم با امضای تولید کننده

ارائه اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در کشور مبداء

مجوز ترخیص :

مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرک کشور به سرزمین اصلی توسط وزارت بهداشت درمان و

 آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو ) صادر می گردد .

مدارک لازم جهت صدور مجوز ترخیص

1-درخواست کتبی وارد کننده جهت اخذ مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی تایپ شده در سر

 برگ شرکت و با مهر و امضای مدیر عامل یا مسئول فنی با ذکر نشانی و تلفن

2-فاکتور کالا

3- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور به تایید مقامات ذی صلاح بهداشتی کشور

4-اصل برگ آنالیز به همراه یک برگه تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات

از گمرک ورودی اقدام به نمونه برداری گردیده به همراه برگ آنالیز تایید شده به آزمایشگاه کنترل غذا و

دارو ارسال می شود  پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه مجوز مصرف صادر میگردد.

 

 

نظرات