پروانه بهره برداری بهداشت

بازدید: 136

پروانه بهره برداری بهداشتی 

پروانه بهره برداری بهداشتی مجوزی است که به همه واحد های صنعتی برای
نصب ماشین آلات و خط تولید و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی داده می شود . این پروانه را
وزارت صنعت ,معدن و تجارت صادر میکند .
پروانه بهره برداری بهداشتی در تهران در ابتدای صدورش اعتبار یک ساله دارد سپس به اعتبار سه الی پنج
ساله میرسد.

مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی 


1- درخواست کتبی به عنوان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مربوطه
2- ارائه تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنایع یا ادارات تابعه یا در موارد مربوطه، از وزارت جهاد .
3- تکمیل و ارائه فرم تاسیس
4- نشانی کامل محل
5- ارائه کروکی نقشه محل با ذکر متراژ کلیه قسمتهای مختلف ( سالن تولید، بسته بندی، انبار مواد اولیه، انبار محصولات ساخته شده، آزمایشگاه، سرویسهای بهداشتی کارگران و غیره
6- ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی،
7- هرگونه تغییر نام، تغییر محل، تغییر نوع تولیدات و غیره لازم است در پروانه صادره از طرف اداره کل صنایع یا جهاد کشاورزی اصلاح و تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه مزبور ارائه گردد.
8- ارائه تصویر تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست
9- ارائه تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع محصول و در صورت نیاز .
10- بازدید از موسسه، جهت تکمیل فرم بهره برداری که می تواند همزمان با بررسی کروکی موضوع بند 5 باشد.
11- تطبیق موسسه با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به هر نوع محصول .
12- تائیدیه کارشناس و یا کارشناسان بازدید کننده درقسمت مربوطه

نظرات