ثبت شرکت سهامی خاص

بازدید: 105

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه‌ی آن توسط مؤسسین شرکت تأمین شده است. این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می‌شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می‌شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه سهم‌الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک تعدادی سهم است و می‌تواند تعدادی از آنها را به کسانی که می‌خواهد منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛ دوم اینکه مؤسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی‌توانند با پذیره‌نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسسان هستند پس در این شرکت، صدور اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی وجود ندارد. نکته‌ی قابل توجه آن است که سرمایه‌ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد. در صورتی‌که به عللی سرمایه‌ی شرکت تقلیل پیدا کند، باید شرکا در ظرف یک سال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ها از قبیل «با مسئولیت محدود» یا «تضامنی» تبدیل کنند.

همچنین در عنوان شرکت باید کلمه‌ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود مانند «شرکت سهامی خاص الوند» یا «شرکت سهامی دماوند خاص» و قید کلمه‌ی خاص باید در تمام نوشته‌های شرکت به‌وضوح مشخص باشد. زیرا این نوع شرکت‌ها در حقیقت یک قسم از شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.

نکات اصلی شرکت سهامی خاص

 1. انتخاب بازرس اصلی و جانشین (علی البدل ) در این گونه شرکت ها ضروری است.
 2. مدت زمانی که مدیران می توانند در سمت خود باقی بمانند در شرکت های سهامی خاص ۲ سال است که قابل تمدید می باشد.
 3. شرکت های سهامی خاص باید یک روزنامه ی کثیر الانتشار را برای اعلام آگهی های خود انتخاب کنند.
 4. شرکت های سهامی خاص برای تعیین مجمع عمومی خود باید هیئت رئیسه ای متشکل از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی انتخاب نمایند تا از بین سهام داران مجمع را انتخاب کنند.
 5. در شرکت های سهامی خاص مدیران باید از بین سهام داران باشند. در غیر این صورت مقدار سهام وثیقه ای در اساسنامه تعیین شده است که باید آن مقدار را در صندوق شرکت سپرده کنند.
 6. تقسیم سود در شرکت سهامی خاص وابسته به تعداد سهام می باشد.
 7. حق رای در این نوع شرکت ها بر اساس تعداد سهامی که دارا می باشید سنجیده می شود.
 8. تهیه ی تقویم آورده ی سود در شرکت های سهامی خاص بر عهده ی کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا در قسمت پایین اظهارنامه توسط کلیه ‌ی سهام داران
 2. دو جلد اساسنامه‌ ی شرکت سهامی خاص و امضا در پایین تمام صفحات آن توسط تمامی سهام‌ داران
 3. دو نسخه صورت جلسه ‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌ داران و بازرسین رسیده باشد
 4. دو نسخه صورت جلسه‌ ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
 5. فتوکپی شناسنامه ‌کلیه‌ سهام ‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
 6. ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه ‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است. باید توجه داشت درصورتی که مقداری از سرمایه‌ ی شرکت، به صورت آورده‌ ی غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه‌ی تقویم نامه ‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ شرکت قرار داده شوند؛ ارائه‌ اصل سند مالکیت، اجباری است.
 7. ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز و بنا به اعلام کارشناس اداره ‌ی ثبت شرکت‌ها

 

نظرات