ثبت اختراع

بازدید: 112

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع


یک مخترع برای بهره برداری از اختراع باید ابتدا اختراع خود را ثبت کند. ما در این مقاله به شما مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع را معرفی کرده و شرایط ثبت اختراع در کشور ایران را بررسی می کنیم. برای ثبت اختراع الزاماتی از طرف مرکز ثبت کننده اعلام شده است که اینجا به سه مورد اصلی آن می پردازیم:
الف. جدید و نو باشد.
ب. کار ابتکاری
ج. کاربرد در صنعت داشته باشد.


ثبت اختراع در ایران


اختراعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1. اختراعات قابل ثبت
2. اختراعات غیر قابل ثبت


مدارک ثبت اختراع


1. سه نسخه اظهارنامه ثبت
2. سه نسخه توصیف مشروح
3. سه نسخه ادعانامه
4. مدارک مثبت هویت مخترع و مدارک مربوط به حق تقدم
5. رسید پرداخت هزینه های قانونی


روش ثبت اختراع


برای ثبت اختراع دو روش وجود دارد:
1. روش اعلامی
در این روش به ادعای مخترع توجه می شود؛ به این صورت که اگر مخترع ادعا کند که سه ویژگی جدید بودن، ابتکاری بودن، کاربرد صنعتی بودن را دارد، اختراع به ثبت می رسد.
2. روش تحقیقی
در این روش بررسی های لازم را در مورد اختراع انجام می دهند و در صورت تایید کارشناسان اختراع را ثبت می کنند؛ اما در این مدت اطلاعات اختراع کاملا محرمانه و به صورت پنهان در اختیار سازمان قرار می گیرد.
در ایران به صورت اعلامی اختراع ها را ثبت می کنند.


مراحل ثبت اختراع


در ارائه مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع درخواست ثبت اختراع در سایت اداره مالکیت معنوی داده می شود که به شرح زیر است:
1. ثبت اظهارنامه و ورود اطلاعات مخترع
شما باید در ابتدا به سایت ادامه مالکیت معنوی مراجعه کنید و ثبت اظهارنامه خود را انجام دهید. چنانچه بخواهید درخواست خود را در سایت ثبت کنید، باید اطلاعات خود را به طور کامل در سایت بنویسید و همچنین اسکن تمام مدارک خود را داشته باشید که برای انجام این کار به آن ها نیاز پیدا می کنید.
2. تعیین مشخصات اختراع
در این مرحله شما باید مشخصات فنی اختراع خود را به طور کامل وارد کرده و زمینه فعالیت اختراع خود را به طور کامل بیان کنید. به خاطر داشته باشید که این قسمت فقط مختص به مشخصات فرآیند شما است و امتیازات و مزایای فرآیند ربطی به این قسمت ندارد.
3. ضمائم مورد نیاز اختراع
پس از تکمیل فیلد قبلی که مربوط به مشخصات فنی اختراع شما می شود؛ در این قسمت باید در مورد توصیف نامه اختراع خود را به طور کامل همراه با توضیحات، اَشکال و نقشه های آن بارگذاری کنید که بررسی شود که این مدرک یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع است.
4. بررسی اظهارنامه
بعد از طی مراحل پیش در این مرحله به بررسی اظهارنامه و مشخصات و توصیفات شما نسبت به اختراع می پردازند و اگر نقصی در توضیحات شما وجود داشته باشد، برای شما پیغامی مبنی بر اینکه اطلاعات وارد شده کامل نیست، ارسال می شود یا اینکه اگر بانک اطلاعاتی که شما در اختیار اداره قرار دادید، مشکلی داشته باشد، به شما اطلاع می دهند.
همچنین در صورت تشابه اختراع شما با اختراع های گذشته نیز با شما تماس برقرار می شود و از شما برای جلسه حضوری در اداره و ارائه توضیحات نسبت به این مساله اقدام به عمل می آید.
5. اعطای گواهی ثبت
بعد از طی مراحل بالا به شما سند یا گواهی مبنی بر مالکیت اختراع داده می شود که این سند جنبه حمایتی از شما را دارد؛ همچنین برای بهره برداری و واگذاری اختراع شما بکار می رود. این ها مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع هستند، در ادامه حمایت هایی که پس از اختراع می شود را به شما می گوییم.


حمایت های پس از اختراع


پس از ثبت اختراع حمایت به دو صورت از شما شکل می گیرد:
1. حمایت ایجابی
در این نوع حمایت مخترع همه حقوق اختراع خود اعم از تولید، فروش، صادرات و غیره را به عهده می گیرد و در واقع تمام اختیارات مربوط به اختراع را در اختیار دارد.
2. حمایت سلبی
این حمایت از طرف شخص ثالث صورت می پذیرد. این حمایت در واقع باعث جلوگیری از نقض قوانین توسط اشخاص دیگر و سوء استفاده از آن توسط آن ها می شود.


نتیجه گیری


مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع شامل ثبت اظهارنامه و ورود اطلاعات مخترع، تعیین مشخصات فنی اختراع از جمله اینکه اختراع در چه زمینه ای کار می کند، ارسال ضمائم مورد نیاز که شامل اطلاعات کامل اختراع و طریقه کارکرد آن مدارک، نقشه ها و توصیف نامه آن است که در اختیار متخصصان مربوطه باید قرار بگیرد.
در مرحله آخر بررسی اظهارنامه وجود دارد که در این مرحله سابقه پیشین اختراع و همینطور درستی و کامل بودن اطلاعات شما که در اظهارنامه وارد کردید را بررسی می کنند و در صورت تایید اختراع شما ثبت شده و گواهی اختراع به شما داده می شود.
این گواهی نامه در واقع سندی است که امکان بهره برداری از اختراع را به شما می دهد و همینطور امنیت و آرامش شغلی را برای شما به ارمغان می آورد.

نظرات