پروانه استاندارد

بازدید: 137

استاندارد چیست؟

استاندارد (Standard) در لغت به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیمی از این قبیل است. اما معنی آن در ارتباط با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که مسئولیت قانونی تهیه و تدوین استانداردهای ملی را بر عهده دارد, عبارتست از تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یک فراورده یا انجام یک خدمت.

تاریخچه موسسه استاندارد در ایران

اولین تشکیلات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در سال۱۳۰۴ خورشیدی مطرح شد. بعدها و در سال۱۳۳۲ به واسطه ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی, ایجاد یک تشکیلاتی رسمی مورد توجه قرار گرفت و هسته اولیه تشکیلات سازمانی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

در سال۱۳۳۹ با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی, موسسه کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز کرد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال۱۹۶۰ به عضویت سازمان بین المللی ISO (International Organization for Standardization) درآمد. این سازمان خود در سال۱۹۴۶ در ژنو تشکیل شده است.

سازمان ایزو تا پایان سال۲۰۰۰ میلادی دارای۱۸۷ کمیته فنی اصلی (TC) ۵۵۲ کمیته فرعی (SC) و۲۱۰۰ گروه کاری(WG) و۱۹ گروه مطالعاتی ویژه(AHG) بوده است. موسسه استاندارد در کمیته های فنی بین المللی (ISO) حضور فعال دارد و در۱۰۱ کمیته فنی و فرعی عضو فعال و در۱۱۱ کمیته فنی اصلی و فرعی عضو ناظر است..

علامت استاندارد ایران

واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده کنند. عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری موجب پیگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد شد. کاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا عرضه کننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی است. تولید, توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایین تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ممنوع است.

علایم استاندارد مصوب در شواری عالی استاندارد همگی به استثنای یک مورد, دارای کادر اصلی به صورت S است. که اشاره به حرف اول کلمات SAFETY (ایمنی) و STANDARD (استاندارد) دارد.

طرح داخل علامت اصلی کلمه (ایران) است و در صورت نمایش وارونه علامت, نام اختصاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به زبان انگلیسی مشاهده می شود.

برحسب تعریف,۲ نوع استاندارد به شرح زیر تعریف شده و به اجرا در می آید.

استاندارد اجباری:

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به موجب قانون اجباری اعلام می شود, موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی ذیربط تولید و عرضه کند.

استاندارد تشویقی:

محصولی که مشمول استانداردهای اجباری نباشد, می تواند با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه شود و تولیدکنندگان آن پس از کسب مجوز از موسسه, از علامت استاندارد تشویقی استفاده کنند.

 

شرايط صدور پروانه استاندارد

واگذاري پروانه كاربرد علامت استاندارد به فرآورده واحدهاي توليدي ، منوط به دارا بودن شرايط و موارد زير از جانب واحد توليدي مي باشد :

1- دارا بودن پروانه معتبر جهت توليد ( تأسيس ،‌بهره برداري و .....)

2- ثبت نام و علامت تجارتي شركت

3- مناسب بودن روش و امكانات توليدي

4- دارا بودن مدیر كنترل كيفيت تمام وقت با مدرك تحصيلي مرتبط طبق ضوابط استاندارد و گذراندن دوره آموزشي مربوط

5- دارا بودن آزمايشگاه مجهز به وسايل لازم و فعال بودن آن

6- برقراري سيستم كنترل كيفيت در واحد توليدي به منظور كنترل مواد اوليه ، محصول هنگام توليد و محصول نهائي

7- انجام آزمونهاي لازم طبق استاندارد مربوط بطور روزانه در آزمايشگاه واحد توليدي به منظور انطباق دائمي كيفيت فرآورده توليدي با مشخصات استاندارد و ارسال نتايج آزمايش هاي انجام شده به اداره استاندارد در پايان هر ماه جهت ارزيابي

8- تداوم انطباق كيفيت فرآورده توليدي با استاندارد مربوط و حداقل يك مورد قبولي

9- دارا بودن شناسه ملی، شناسه اقتصادی، کد پستی و ایران کد محصول

مدارک لازم برای تکميل پرونده جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

مرحله اول

 1. تکميل فرم درخواست پروانه استاندارد که توسط مسئول واحد مهر،امضا،شماره وتاريخ شده باشد
 2. تصوير آگهی تاسيس روزنامه رسمی شرکت در صورتی که تقاضا به نام شرکت باشد.
 3. تصوير پروانه تاسيس و بهره برداری از سازمان صنعت معدن يا جهاد کشاورزی
 4. تصوير پروانه تاسيس ، ساخت وزارت بهداشت (برای واحدهای توليدی مواد غذايی و بهداشتی)
 5. تصوير آگهي‌ثبت‌نام وياعلامت تجارتي‌مورد درخواست كه‌در روزنامه رسمي‌كشور درج شده باشد.
 6. معرفی مدیر کنترل کیفیت واجد شرایط
 7. تصویر شناسه‌ملی واحدتولیدی از سازمان ثبت‌اسناد واملاک شرکت درصورتی که‌تقاضا به نام شرکت‌باشد
 8. تاییدیه کد پستی از اداره پست
 9. تکمیل فرم اطلاعات واحد تولیدی (شناسنامه واحدتولیدی)

مرحله دوم

 1. تصوير گواهی تاييد صلاحيت مدیر کنترل کيفيت
 2. تصوير نتايج آزمون حداقل يك مورد قبولی
 3. لیست تجهیزات آزمايشگاه واحد تولیدی و امکانات مورد نياز
 4. تصویر گواهی کالیبراسیون لوازم آزمایشگاه واحد تولیدی
 5. ارائه نتایج آزمون کارخانه ای واحد تولیدی
 6. تکمیل و تايپ فرم پرسشنامه اطلاعات فنی پس از تایید صلاحیت مدیر کنترل کيفيت، دارای تاريخ ، مهر و امضا مدیرعامل
 7. ارائه تصوير گواهينامه های سيستم های مدیریت کيفيت واحد در صورت دارا بودن
 8. گزارش بازديد اوليه
 9. گزارش بازديد نهايي
 10. گواهي پرداخت کارمزد خدماتي
 11. ارائه قرارداد استاندارد تشويقي(درصورتی که استاندارد فرآورده تشویقی باشد)
نظرات